-->

Kazım Birlik

Kazım Birlik


Gönül (Yine Dosttan)

Yine dosttan haber geldi
Dalgalandı coştu gönül
Bir doğru yol ele girdi
Katarlandı göçtü gönül

Kılavuzum Şah-ı Merdan
Çevresi dopdolu nurdan
Bunda bir hercai yardan
Neylesin vazgeçti gönül

Sır Ali’nin sırrı idi
Seyr edeni sever idi
Şunda bir avcı var idi
Vardı ava düştü gönül

Açıldı bahçenin gülü
Öter içinde bülbülü
Dost elinden dolu dolu
Sarhoş oldu içti gönül

Pir Sultan Abdal’ım n’ider
Er olan ikrarın güder
Ceset bunda seyran eder
Çün hakka ulaştı gönül

Söz: Pir Sultan ● Müzik: Kazım Birlik