-->

Kazım Birlik

Nuray Hafitaş


Geldim

Hak bizi yoktan var etti
Şükür yoktan vara geldim
Yedi kat arşta asılı
Kandildeki nura geldim

Ganimet ilen çatıldım
Ana rahmine yitildim
İbrahim’le od’ atıldım
Gülistanda nara geldim

Sahabelere uğradım
Kudret lokmasın doğradım
Er bir dedim hak bir dedim
Bini sıdım bire geldim

Deniz böldüm asa ile
Göğe ağdım İsa ile
Tur dağında Musa ile
Münaccatta dura geldim

Eyüp ile ten erittim
Lal ü mercan gevher tuttum
Vuslat ile taş erittim
Ben bu yolu süre geldim

Yunus’la ummana daldım
Kırk gün balık içre kaldım
Davut’la demirci oldum
Örse çekiç ura geldim

Bir muazzam büyük şarda
N’istersen bulursun varda
Kapısı on iki yerde
İstediğim şara geldim

İçi altın dışı gümüş
Suyu şekerle bal imiş
Böyle bedestan derilmiş
Dilediğim yere geldim

Pir Sultan Abdal coşkuna
Gel otur gönül köşküne
On İki İmam aşkına
Ben bu seri vere geldim

Söz: Pir Sultan ● Müzik: Kazım Birlik